Bắt đầu kinh doanh miễn phí với Cybersilk

Thiết lập cửa hàng Dropshipping và mở rộng quy mô ngay bây giờ mà không cần phí đăng ký cũng như không tốn thêm bất kỳ phụ phí nào!

Các tính năng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển và tạo ra
        lợi nhuận cao nhất

Chính sách khách hàng

Hạng

Doanh thu tối thiểu

Phí Platform hàng tháng

Phí thuê Paypal Pro

Phí Paypal Pro cố định (3.8%+0.3$/order) (Paypal thu)

Phí vận hành

Phí fulfill và CS đơn

Sales revovery from email

Payment on hold

Tổng chi phí

Member Member

>0$

$0

3.5%

3.8%

0.5%

0.3$

0$

8% trong 10 ngày

7.8%

Silver Silver

$30.000

$0

3.0%

3.8%

0.5%

1$

0$

6% trong 5 ngày

7.3%

Gold Gold

$100.000

$0

2.5%

3.8%

0.5%

0$

0$

0%

6.8%

Platinum Platinum

$300.000

$0

2.0%

3.8%

0.5%

0$

0$

0%

6.3%

VIP VIP

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Quyền lợi riêng

Refund dispute (Fixed rate)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Quyền lợi riêng

Chương trình Affiliate

Thêm bạn bè, thêm thu nhập

Với Cybersilk, không gì là không thể. Hãy phát triển doanh nghiệp của bạn ở cấp độ tiếp theo ngay bây giờ và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên từng bước đi.

Quyền lợi

Tổng doanh thu của người được giới thiệu

$100.000 - $300.000

Hoa hồng

0.2%

Tổng doanh thu của người được giới thiệu

> $300.000 - $1.000.000

Hoa hồng

0.3%

Tổng doanh thu của người được giới thiệu

> $1.000.000

Hoa hồng

0.4%